Modul Inveo WordPress / wooCommerce Accelerator vyžaduje aspoň jeden z nasledujúcich načítačov PHP:

Zend Guard Loader pre 7.0 (64 bit) je k dispozícii zadarmo na www.zend.com/products/loader/downloads.

IonCube Loader (64 bit) je k dispozícii zdarma na adrese www.ioncube.com/loaders.php.

Inveo môže pomôcť pri inštalácii na zdieľaných, VPS alebo dedikovaných serveroch. Ak potrebujete nejakú pomoc, kontaktujte nás!